Kwakkenbergweg 94, 6523 MR Nijmegen

Bodemverontreiniging

onbekend

De status van de verontreiniging is per locatie verschillend. Het kan zijn dat de verontreiniging al is gesaneerd of dat dit nog moet gebeuren, eventueel na nog meer onderzoek. In sommige gevallen is sanering niet nodig. Omdat iedere situatie een toelichting vergt is de status niet opgenomen.

Bodemonderzoek

geen bodemonderzoeken gevonden.

Verdachte bodemlocaties

geen verdachte bodemlocaties gevonden.