Molenstraat 101, 6511 HD Nijmegen

Bodemverontreiniging

onbekend

De status van de verontreiniging is per locatie verschillend. Het kan zijn dat de verontreiniging al is gesaneerd of dat dit nog moet gebeuren, eventueel na nog meer onderzoek. In sommige gevallen is sanering niet nodig. Omdat iedere situatie een toelichting vergt is de status niet opgenomen.

Bodemonderzoek

Bureau
MTI milieutechnologie
Datum
20-0-6--19
Locatie
Molenstraat (hartlijn)
Rapport
1082/216.M1402.A0/brief
Soort
Verkennend onderzoek NVN 5740
Conclusie
Er is geen hypothese gesteld. Zintuigelijke waarnemingen: een keer is baksteenpuin aangetroffen en een keer is een rioollucht waargenomen. Resultaten: Bovengrond: in beide mengmonsters overschrijdt het PAK-gehalte de S-waarde. Ondergrond: - Grondwater: - Conclusies en aanbevelingen: -

Verdachte bodemlocaties

geen verdachte bodemlocaties gevonden.