Het Digitaal Gebouwendossier bevat informatie over bestaande panden in de huidige gemeente Nijmegen. Gegevens van bestaande panden die in de 19de eeuw gebouwd zijn, vindt u mogelijk terug bij het Regionaal Archief Nijmegen. Dit geldt ook voor de gegevens van verdwenen panden. In het Digitaal Gebouwendossier is per adres de volgende informatie terug te vinden:

  • bouwarchief (bouwdossiers van gerealiseerde bouwwerken)
  • kadastrale gegevens
  • bodemverontreiniging (indien bekend)
  • regelgeving (zoals monumentenstatus)
  • straatriolering
  • bestemmingsplannen

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de werking van het Digitaal Gebouwendossier, als u iets niet kunt vinden of andere vragen heeft.


Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens bekend zijn in het digitaal bouwarchief, kunt u deze laten verwijderen.


De digitale documenten hebben een status ‘digitale werkkopie’, aan de inhoud hiervan kunt u geen rechten ontlenen. Bij verder gebruik, bijvoorbeeld het verspreiden van deze documenten, gelden de beperkingen en aansprakelijkheden op grond van het auteursrecht.