monumentenregister van Nijmegen
Zoeken :
Toelichting:
In het Monumentenregister van Nijmegen zijn alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten van Nijmegen opgenomen. Via verschillende zoekingangen kunt u de adressen, de redengevende omschrijvingen en in enkele gevallen ook afbeeldingen van de bijna 700 beschermde monumenten raadplegen.

zoeken op beschermingscategorie
Als u op een icoon van Rijksmonument of Gemeentelijk monument klikt, dan verschijnt een overzicht van de straten waarin zich één of meerdere monumenten uit de gekozen categorie bevindt. Als u vervolgens op een straatnaam klikt, dan verschijnt het overzicht met de rijks- of gemeentelijke monumenten in die straat. Klikt u op een adres, dan komt de redengevende omschrijving - eventueel voorzien van afbeeldingen - in beeld.

rijksmonument:
Gebouwen, parken en beelden waarvan hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde van (inter-)nationaal belang zijn. De objecten zijn om die reden door de Minister van OC&W als beschermd rijksmonument aangemerkt. Nijmegen telt ruim 200 rijksmonumenten waaronder het waaggebouw, het Kronenburgerpark, het Albertinumklooster en de St. Annamolen.

gemeentelijk monument:
Gebouwen, parken en beelden waarvan de historische betekenis van lokaal belang is. De objecten zijn door de gemeenteraad als beschermd gemeentelijk monument aangewezen. Nijmegen telt bijna 500 gemeentelijke monumenten, waaronder Huize Betlehem, het Goffertpark en de havenkraan.

vrij zoeken
In het invoerveld kunt u een zoekterm of trefwoord invullen. Klik vervolgens op ‘vrij zoeken’ en dan verschijnt een overzicht met de monumenten waarvan in de redengevende omschrijving of in het adres het opgegeven trefwoord voorkomt. Klikt u op een adres, dan komt de redengevende omschrijving - eventueel voorzien van afbeeldingen - in beeld.

zoeken op straat
Selecteer een straatnaam uit de lijst en klik op ‘straat zoeken’. Vervolgens verschijnt een overzicht van alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten die in die straat voorkomen. Klikt u op een adres, dan komt de redengevende omschrijving - eventueel voorzien van afbeeldingen - in beeld. Bij deze zoekingang worden ook stadsbeeldobjecten getoond.